hypnos Stockholm hypnoanalysDet är inte mörkret inom oss som vi är rädda för utan ljuset.

Livet är en gåva som innehåller otroliga möjligheter och fantastiska upplevelser, och vår uppgift är att förvalta dem på bästa sätt.

 

Men mitt i livets flöde så händer det att vanmakt, inre oro, ängslan, frustration och sorg kommer över oss. Det är som att det finns något inom oss som är bortom vår kontroll. Något som hindrar oss från att nå vår fulla potential.

 

Det finns lika många "meningar" med livet som det finns liv. Att därför uttala sig om vad meningen med livet är mer än i generella termer är svårt. Men ett kan vi vara säkra på, meningen är inte att vi ska må dåligt och lida. När man väl nått den insikten blir nästa steg att se hur och på vilket sätt man kan finna sin väg bort från lidande, oro, rädsla och ångest.

På den här sidan presenterar jag en väg för att komma till rätta med dessa inre problem. Hypnoanalys, suggestionsterapi och regression är tre terapeutiska metoder som har visat sig vara mycket kraftfulla då det gäller att reda ut varifrån det inre orostillståndet kommit ifrån. När vi vunnit klarhet i vad det var som förorsakat vårt lidande och bearbetat detta, kan vi åter igen släppa fram ljuset inom oss.

 


 

Kontakt

Lützengatan 9 11520 Stockholm : +46 8753 21 07 :info@hypnodev.se